Yritys

Peterco Oy on Kauhajoella toimiva arvostettu isännöitsijätoimisto. Toimimme aktiivisesti eri sidosryhmiemme kanssa, suuntaamme tulevaisuuteen ja olemme tarvittaessa muuntautumiskykyisiä.

Peterco Oy on kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiöihin erikoistunut palveluyritys, jonka ensisijainen tehtävä on vaalia kiinteistönne arvoa ja huolehtia asumisviihtyisyydestä. Hoitamassamme taloyhtiössä on hyvä elää ja asua.

Peterco Oy palvelee asiakkaitaan yksilöllisesti, ammattitaitoisesti ja luotetavasti. Haluamme olla hyvä isännöitsijätoimisto, nimenomaan isännöinnin näkökulmassa.

Kiinteistön arvoon vaikuttaa sen kunnosta huolehtiminen. Haluamme, että kiinteistöä hoidetaan suunnitelmallisesti niin, että kaikilla kunnostustehtävillä on oma aikataulunsa, josta myös selviää mahdolliset korjaus- tai uudistamistarpeet.

Vuositasolla toimintamme keskeinen kulmakivi on yhtiökokouksen hyväksymä talousarvio, jonka mukaan tulot ja menot ovat balanssissa. Näin pyritään välttämään ylimääräisten lisävastikkeiden perimiseltä.