Ohjeita asukkaille ja osakkaille

Vastike- ja käyttömaksut:

Jos laskuissa huomataan jotain kysyttävää / huomautettavaa niin niistä kannattaa olla yhteydessä isännöitsijätoimistolle. Laskut on hyvä maksaa eräpäivänä ja erittäin tärkeää, että laskun maksun yhteydessä käytetään viitenumeroa. Viitenumero yhdistää maksun oikeaan huoneistoon, oikeaan kuukauteen ja oikeaan maksuun.

Osakkeen omistuksen muutokset

Kun omistuksessa tapahtuu muutoksia, niin tästä on ilmoitettava isännöitsijälle. Uusi omistaja rekisteröidään järjestelmiin – merkitään osakeluetteloon. Asian hoitamiseksi isännöitsijä tarvitsee asiapaperit, josta saanto voidaan todeta ja rekisteröinti suorittaa. Tarvittavat asiakirjat:

- Kauppakirja tai muu saantokirja
- Varainsiirtolaskelma
- Kopio osakekirjasta, jossa on katkeamaton siirtomerkintöjen sarja uuteen osakkaaseen saakka

Ilmoitus muutosta

Isännöitsijällä pitää olla ajan tasalla oleva tieto huoneiston asukkaista. Laadi siis muuttoilmoitus kun muutat huoneistoon tai huoneistosta pois. Muista laatia myös virallinen muuttoilmoitus viranomaisille.

Järjestyssäännöt

Yleensä taloyhtiöissä on laadittu erilliset järjestyssäännöt. Ne ovat ilmoitustaululla tai jaettu asukkaille. Jos järjestyssääntöjä ei ole laadittu niin noudatetaan mitä yleisessä järjestyslaissa on säädetty. Taloyhtiön järjestyssääntöjä voit tiedustella yhtiösi isännöitsijältä.

Kotivakuutus

Yhtiö vakuuttaa kiinteistöt kiinteistöjen täysarvovakuutuksella. Irtaimiston turvaksi on huoneiston asukkaan hankittava kotivakuutus.

Pysäköinti - liikennöinti

Yhtiön piha-alueella on autopaikkoja, joista osa on tarkoitettu yhtiön asukkaiden käyttöön ja osa vieraille. Vieraspaikat on tarkoitettu tilapäiseen pysäköintiin ja ensisijaisesti vieraille.Voit tiedustella vapaana olevista autopaikoista isännöitsijältä. Sähköpisteellä varustettujen autopaikkojen kojerasian kannet on pyrittävä pitämään lukittuna. Lämmitysjohtoja ei saa jättää roikkumaan kojerasioista. Väärin pysäköidyt autot haittaavat piha-alueen puhtaanapitoa ja vaikeuttavat pahimmillaan hälytysajoneuvojen pääsyn määränpäähänsä. Ajoneuvot pysäköidään niille varatuilla paikoille ja muualle pysäköiminen on kiellettyä. Piha-alueella saa ajaa vain huoltoajoa ja lyhytaikaista lastausajoa.

Ilmanvaihto

Kiinteistön ilmanvaihto toimii joko koneellisesti tai vanhemmissa taloyhtiöissä painovoimaisesti. Koneellinen ilmanvaihto on pidettävä jatkuvasti päällä normiteholla. Mikäli huoneistossa valmistetaan ruokaa niin ilmastoinnin tehoa on nostettava. Venttiilien säätöjä ei saa muuttaa ja venttiilien pintapuolinen puhdistaminen kuuluu asukasvastuulle.

Mikäli liesituuletin särkyy tai se halutaan uusia niin kannattaa selvittää isännöitsijältä menettelytapa ja vastuukysymykset. Huoneistokohtaista ilmastointia voidaan säätää huoneistosta käsin.

Sähkö- ja antennilaitteet

Sähkö- ja antennilaitteiden avaaminen  on ehdottomasti kiellettyä. Kaikkien rakennuksen ulkopuolelle asennettavien antennien, kuten satelliittiantennin, asentamiseen on saatava taloyhtiön hallituksen lupa ennen niiden asennusta.

Pesukoneet

Pyykin- ja astianpesukoneen kytkentä annetaan ammattilaisten tehtäväksi. Astianpesukoneen alle asennettaan kaukalo, joka ohjaa mahdollisen vuotoveden koneen edustalle. Pyykin- ja astianpesukoneen täyttöventtiili on aina suljettava, kun kone ei ole käytössä.

Viat

Asunnossa olevista vioista ja ilkivallasta on ilmoitettava viipymättä isännöitsijälle tai huoltomiehelle.

 

Yhteiset tilat ja niiden käyttö

Käytävät ja porrashuoneet

Porrashuoneet hisseineen ovat käytetyimpiä yhteisiä tiloja, joita ei ole tarkoitettu kokoontumis- tai leikkipaikoiksi. Käytävissä ja portaikoissa ei saa säilyttää asukkaiden omaisuutta koska tämä saattaa vaikeuttaa tilojen puhtaanapitoa ja pahimmillaan aiheuttaa erilaisia vaaratilanteita. Yhteisiä tiloja on käytettävä huolellisesti ja vaurioittamatta.

Varasto

Ulkoiluvälineille, kuten polkupyörille ja suksille sekä usein myös lastenvaunuille, on taloyhtiöissä omat säilytystilansa. Monesti yhtiöissä on myös jokaisella erillinen oma irtaimistovarasto. Asukkaat huolehtivat omien varastojensa lukituksesta. Palavien nesteiden säilytys on yleensä kielletty yhtiön säilytysvarastoissa. Lisätietoa tällaisten nesteiden säilytyksestä saa viranomaisilta.

Yhteissauna

Saunavuorot on tarkoitettu pääsääntöisesti talon asukkaiden käyttöön. Saunavuoron varaamisesta voit tiedustella isännöitsijältä tai huoltoliikkeeltä / talonmieheltä. Sauna siistitään oman vuoron jälkeen siistiin kuntoon niin, että seuraavan saunojan on mukava aloittaa saunominen vuorosi jälkeen. Puutteista pyydetään informoimaan yhtiön isännöitsijää / henkilökuntaa.

Pesutupa

Mikäli yhtiössä on yhteinen pesutupa, ohjeet pesutuvan käytöstä ja sen käyttöajat löytyvät pesulan seinältä. Voit tiedustella niitä myös isännöitsijältä tai huoltomieheltä/talonmieheltä. Mattojen peseminen taloyhtiön pesukoneessa on kielletty. Mikäli yhtiön koneissa ja tiloissa havaitaan vikoja tai puutteita, niin pyydetään näistä informoimaan yhtiön isännöitsijää / huoltoliikettä / talonmiestä.